What Obama & GOT7 Have In Common | Abundance D-2

🚩🏳🏳 แบบฝึกวันที่ 2 (Day 2) | Exercise for Day 2
🎉 เย้ๆ วันที่ 2 แล้ว 🌻| Hooray, it’s Day 2

แบบฝึกหัดวันนี้ทรงพลังมากครับ 🧘‍♀🧘‍♂| Today’s Exercise is a powerful one

Step 1:
ขอให้ท่านฟังบทภาวนาให้จบ
ด้วยจิตใจที่เบาสบาย
และภายใต้พื้นที่อันเงียบสงบ สันติสุข
และศักดิ์สิทธิ์ของคุณ

❄️❄️❄️🌸🌸🌸


Step 2:
หลังจากนั้น ขอให้ท่านเขียนรายชื่อ
ของคนในครอบครัว คนที่ท่านรู้จัก
หรือคนในสังคม ใครก็ได้ และจำนวนเท่าใดก็ได้
เท่าที่ท่านจะนึกออก โดยขอให้บุคคลคนนั้น
คือคนที่ท่านคิดว่าเค้าประสบความสำเร็จ
(ในด้านใดก็ได้)​ เค้าสามารถทำในสิ่งที่เค้าตั้งใจ
หรือตั้งเป้าหมายไว้ได้ และก็มีความสุขด้วย

 1. Barack Obama: in becoming the first color president of US
 2. GOT7 Members – Jackson, Youngjae, Bambam, Jinyoung, Mark, JB, Yugyeom: in persevering during the long trainee years and successfully debuting. Even celebrating their 7th anniversary.
  • Bambam persevered through the 4 years in Korea and through the dance competition to debut as part of GOT7.
  • Jackson releasing songs after songs (Bullet through the heart, 100 ways) despite not receiving as much attention or the love from his company or the public
  • Jinyoung: for breaking through with his new rebrand name and stigma and becoming a recognized actor
  • Mark: for consistently training and keeping his physique for the highly strenuous martial arts routines in the performances
  • JB: for holding the group together – being humble, loved, respected and having fun with his group
  • Yugyeom: for persevering and winning the Dance Stage, debutting the Jus2 unit with JB
  • Youngjae: for debuting his solo song, successfully finished his diets
 3. Dad: able to rise from poverty to owning 5 buildings, 100+acres of land, sending all his children to study abroad
 4. Mom: for successfully climbing K.2, the 2nd tallest mountain in the world with a fractured foot in a cast
 5. P Jang: for making Landmark possible in Thailand
 6. P Jib: for becoming the first Thai Forum Leader
 7. Royal Princess Mother: for transforming Doi Luang Chiang Dao from opium plantations to what it is today (one of the best public school education there)
 8. 9th King: for making impacts – creating agriculture projects that provide sustainable livelihoods to Thai people, water dams and canals that prevented flood in my city
 9. Super Junior: for persevering through scandals after scandals and remaining intact as a group for 15 years
 10. Ji Hoon: for persevering through his drug accusation scandal to owning hit Netflix movie and drama
 11. P Oong: for transforming Sasin MARCOM to be creating more digitalized media and outreach projects – new website, Line stickers, reformatted Open House, new Sasinware, new course introduction videos, social media engagement increasing
 12. Hwasa: for becoming a successful brandname in Korea after being called out for her body shape, clothing choice, appearance. She ate well, have fun with the I Live Alone cast
 13. Yoo Jae Suk: becoming the hallmark of Korean entertainment after being ignored, shunned by the public
 14. Park Narae: winning the Daesung award and holding out the I Live Alone cast and transforming it to a new height – current show now is hilarious and heartwarming
 15. Misaki Miyabe: for being a female Asian author whose mystery -society provoking books are my all-time #1 favorite
 16. JK Rowling: for holding out through her dark days and giving birth to Harry Potter, Prof Snape and the Weasley Twins
 17. Mei: for bouncing back after being called “lazy”, being caned for her rude attitude, and getting into Hwa Chong and Anglican High, for bouncing back even stronger after her breakups, doing her IF consistently
 18. Mulan: for bouncing back after many of fam members said she’s the black sheep in the family who cannot be academically successful. She’s winning prestigious awards and her work with her friends has raised more than $5000 SGD for the immigrants during the COVID19

ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ คือ
เราทุกคนล้วนล้มได้ หรือแย่มาก่อน
แต่เค้าเหล่านั้นลุกขึ้นมาได้อย่างไร เพราะอะไร
หรือแม้ถ้าไม่เคยแย่ ไม่เคยล้ม
อะไรถึงทำให้เค้าสำเร็จได้

“การเรียนรู้จากความผิดพลาด
เป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เราเติบโตขึ้น
ได้เสมอๆ”

แล้วทำไมถึงจะไม่เป็นเรา

อย่างที่บอกแล้ว เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด
ขอให้แน่ใจว่าท่านได้เตรียมพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์
และเบาสบายสำหรับการทำแบบฝึกหัดนี้
อย่างเต็มที่เพื่อให้พลังงานอันแสนจะมีคุณค่า
ที่เกิดขึ้นได้ไหลเวียนอยู่ในตัวท่านอย่างทรงพลัง

นอกจากนี้ ความตั้งใจของท่าน
ความปรารถนาอันแท้จริงจากหัวใจของท่าน
อันแสนจะปลอดโปร่งและเบาสบายนั้น
ยังจะช่วยเป็นตัวหนุนนำให้พลังงาน
ภายในตัวเราตื่นขึ้น จนก่อเกิดเป็นความงดงาม
ได้อย่างง่ายดายด้วย


Step 3: Reflection
เมื่อทำเสร็จแล้ว
อย่าลืมกลับมาแบ่งปันความสุข ความรู้สึก
หรือสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในตัวท่าน
ให้เพื่อนๆในนี้ได้รับรู้บ้าง

Many of the people who are in my list, from Obama to GOT7, are people who have persevered. They have bounced back after setbacks and shook off what “labels” people have thrown them. They created themselves and persevered. The powerful lesson is that even when they got thrown off by obstacles (scandals, rejections or natural disasters), they picked themselves up. Dust themselves and continue walking. Even if they can’t walk, they crawl. They are able to let go of the chase to instant success.

เพราะเค้าอาจจะรู้สึกอย่างเดียวกับท่าน

ท้ายสุดนี้ 🎁
ขอพลังอันเต็มเปี่ยมอยู่กับพวกเราทุกๆ คนนะครับ

❤️❤️❤️❤️❤️😇😇😇

Advertisement